Přivítejte AI, vašeho nového asistenta!

Z červnového průzkumu Microsoftu vyplynulo, že více než polovina českých zaměstnanců by si přála využívat AI ve své práci. A od té doby už je to zase jistě daleko větší číslo.

Myslíte si, že je to proto, že jsme líní?

Ale kdeže!

Jde o to, že AI má, pro nás skvělou schopnost, dělat ty nezáživné, opakující se úkoly za nás, čímž nám dává prostor na to, co opravdu milujeme a v čem jsme nejlepší.

Ale toto vše se neobejde ani bez obav a strachů​​. Mrkněte na nejzásadnější zjištění:

Co nám ukazují čísla ze světa? 💥

 • Generativní AI v práci? Jo, 28% dotazovaných to už zkouší! 🌐
 • Vyšší plat díky AI? 44% lidí vidí světlou budoucnost ve smyslu navýšení platu. 💸
 • Atraktivnější na trhu práce? 47% věří, že díky znalosti AI budou zajímavější pro firmy. 💼
 • Větší spokojenost v práci? Ano, říká 51% dotazovaných! 😊

Ale pozor! Je tu pár věcí, nad kterými bychom měli přemýšlet:👇

 • AI bez dovolení? Polovina lidí to riskuje. 🚫
 • Předstírání, že AI práce je naše? 64% lidí tohle přiznává. 🤐
 • Etické využití AI? Téměř 70% dotazovaných potřebuje vyškolit. 🔍

Zdroj: More than Half of Generative AI Adopters Use Unapproved Tools at Work – Salesforce

Datum: 10/2023

A co v Česku?

 • AI jako pomocník? 60% dotazovaných vidí v AI parťáka pro těžké úkoly. 🕒
 • AI pro každodenní práci? Ano, říká 59%.😎

Ale zase, je tu pár ale…

 • Dovednosti související s AI? 78% šéfů očekává, že noví zaměstnanci budou znalosti AI potřebovat. 👨‍💼
 • Obava z nahrazení AI? To trápí 34% z dotazovaných. 😟

Zdroj: Tři z pěti českých zaměstnanců chtějí využívat umělou inteligenci v práci. Microsoft zjistil, jak se svět připravuje na příchod AI do práce – Microsoft News Center

Datum: 06/2023

Co s tím?

Je jasné, že potřebujeme víc vzdělávání o AI. Je důležité se naučit, jak s AI zacházet, jak ji bezpečně používat a jaké má etické aspekty.

A co jsme zjistili my v Bebecon s.r.o.?

Na každém našem workshopu, bez ohledu na to, jestli je veřejný nebo jen pro firmu, si dáme na startu malou chvíli na to, abychom od vás, účastníků, zjistili, co vám leží na srdci.

Nejde nám o nějaké ofiko průzkumy, ale o to, abychom workshop co nejlíp přizpůsobili vašim potřebám a přáním.

A víte co?

Vaše odpovědi nám daly tolik úvah podobným směrem, že jsme se rozhodli dát dohromady tento článek.

Nejen pro nic za nic, ale proto, abychom dali dohromady pár tipů a triků, které by mohly pomoct nejen vám, ale i vašim firmám.

Tak se na to pojďme mrknout!

Na našich workshopech jsme zjistili, že:

 • Povrchové využití AI? 95 % z dotazovaných klouže po povrchu a nevyužívá generativní AI plně.🧭
 • Vědomosti o AI a etice? Velký nedostatek. Přes 80 % účastníků našich workshopů o tom před naším workshopem nic neslyšelo. 👂
 • Bezpečné využívání dat? 85 % netuší. 🔐
 • Co si o AI myslí šéfové? 75 % z dotazovaných nemá ponětí, jak se k AI staví jejich firma, či jejich přímí nadřízení. 🤷‍♀️

Souboj generací? Děti vs. dospělí

Zajímavé je také to, jak se v oblasti chápání práce s AI, mění postoje mezi dospělými a dětmi.

Poukazuje to na to, jak věková skupina ovlivňuje vnímání rizik spojených s technologiemi.

Dospělí

Zatímco u dospělých se obavy pohybovaly ve velkých extrémech, zmiňovalo se „ovládnutí světa AI“, „zhloupnutí lidstva“, „ztráta pracovních míst“ a druhý protipól byl odpovědi typu „ne“, případně „žádné obavy“

Děti

Naproti tomu děti vyjadřují obavy VŽDY. A jsou zcela oprávněné, a vůbec nejdou do extrému.

Zejména se týkaly ochrany dat, bezpečnosti a možnosti ztráty nebo odcizení osobních údajů, případně manipulace ať už ze strany AI nebo lidmi prostřednictvím AI.

Tato zjištění podtrhují potřebu posílit vzdělávání a osvětu v oblasti umělé inteligence napříč věkovými skupinami a profesemi.

A abychom mohli AI využívat efektivně a eticky, musíme se nejprve naučit, jak s ní správně zacházet.

Závěr?

Na základě zjištění z průzkumů je zřejmé, že i firmy, které se zdají být o krok napřed v adopci AI, mají před sebou ještě dlouhou cestu v porozumění a etickém využívání této technologie.

Takže jaké konkrétní kroky by firmy měly podniknout, aby zůstaly na špici inovací a zároveň se ujistily, že jejich týmy jsou na budoucnost s AI připraveny? Tady je několik tipů:

 1. Ujasněte si váš přístup
 • Nejprve si ujasněte, jaký bude váš přístup k AI, nebo přístup vaší firmy k AI problematice – chcete zaměstnancům AI dovolit? Jaké nástroje? Na jaké úkoly?
 • Jaký bude Váš přístup k ochraně firemních dat? Máte vaše dokumenty nějak rozděleny na základě stupně utajení?
 1. Vzdělávání a školení:
  • Organizujte pravidelné workshopy a školení o AI pro všechny úrovně zaměstnanců, od základních principů až po pokročilé aplikace a etické aspekty.
  • Požadujte od školitele, aby byly do školení zahrnuty i případové studie a reálné aplikace AI ve vašem oboru, aby zaměstnanci viděli praktický dopad AI na jejich práci.
 2. Transparentnost a komunikace:
  • Vytvořte jasnou politiku využívání AI ve firmě, která bude zahrnovat etické směrnice a bezpečné zacházení s daty.
  • Udržujte otevřenou komunikaci o tom, jak a proč je AI ve firmě využívána, a podporujte zaměstnance v jejich otázkách a obavách ohledně AI.
 3. Podpora inovací:
  • Vytvořte interní setkávání AI nadšenců, technologických inovátorů a mistrů automatizace, kteří se mohou sházet a motivovat ostatní zaměstnance, sdílet nápady na využití AI a společně experimentovat s novými technologiemi.
  • Podporujte zaměstnance, aby přicházeli s vlastními nápady na využití AI nebo automatizačních nástrojů ve své práci, a poskytněte jim prostředky k realizaci těchto nápadů.
 4. Etika a zodpovědnost:
  • Zavedení etického kodexu pro práci s AI, který bude zahrnovat principy transparentnosti, spravedlnosti, soukromí a zabezpečení.
  • Organizujte pravidelné revize a auditování AI projektů ve firmě, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s etickými normami a neohrožují soukromí nebo bezpečnost.
 5. Spolupráce a partnerství:
  • Nebojte se navazovat partnerství s univerzitami, výzkumnými institucemi ve vašem kraji a dalšími firmami pro sdílení znalostí a nejlepších praktik v oblasti AI.
  • Zúčastněte se konferencí a odborných seminářů o AI, aby vaše týmy zůstaly v obraze o nejnovějších trendech a vývoji v oblasti umělé inteligence.

Pamatujte, klíčem k úspěchu není jen zavádění AI, ale také budování kultury, která podporuje učení, inovace a etický přístup k technologiím. Ve světě, který se neustále mění díky technologickému pokroku, je neustálé vzdělávání a adaptace nejen cestou k excelenci, ale i k udržitelnému růstu a konkurenceschopnosti. Ať už jste malá firma nebo velká korporace, přístup k AI by měl být proaktivní, informovaný a zaměřený na budoucnost. Buďte těmi, kteří nejen sledují změny, ale aktivně se na nich podílejí a tvarují budoucnost ve svůj prospěch.