Jak využít AI nástroje na maximum pro pokročilejší uživatele

Ženský humanoidní robot sledující displej s grafy, obrázek vygenerovaný AI

Online forma

3 hodiny školení

Mírně pokročilí a pokročilí

Praktický manuál ChatGPT

Efektivní využití nástrojů AI

Knihovna promptů Advanced Data Analysis ChatGPT

Knihovna person pro Custom Instructions

Certifikát s doporučením ČAUI

Běžná cena:
4900 Kč bez DPH
Aktuální cena: 2900 Kč bez DPH

Proč se posunout na pokročilejší úroveň s AI nástroji?

 • Pokročilé techniky a postupy umožňují využívat AI mnohem efektivněji a kreativněji ve vašich projektech a pracovních procesech.
 • Získání hlubších znalostí o možnostech AI nástrojů vám umožní objevit nové způsoby, jak zvýšit produktivitu, inovovat a automatizovat úkoly.
 • Personalizace a optimalizace výstupů z ChatGPT pro specifické účely vede k lepším výsledkům a ušetření času.

Obsah kurzu

 • Pokročilé principy fungování ChatGPT: Prohloubení znalostí o architektuře a zásadách, na kterých ChatGPT funguje.
 • Vytváření složitých promptů: Techniky pro formulování promptů, které vám umožní získat přesné a relevantní odpovědi.
 • Personalizace a ladění výstupů: Jak přizpůsobit odpovědi ChatGPT vašim specifickým potřebám a optimalizovat kvalitu výstupů.
 • Přehled nejzajímavějších GPTs a jak se s nimi pracuje: Prozkoumání rozšířených možností ChatGPT, včetně práce s GPTs a integrace s externími daty.
 • Bezpečnost a etické aspekty: Důraz na bezpečné a etické využívání ChatGPT v souladu s aktuálními pravidly a normami.
 • Praktické UseCase, tvorba vlastního GPT, nejzajímavější GPT a jak je používat.
  Další praktické AI nástroje: videa, převod hlasu na strukturovaný text, zápisy ze schůzek, prezentace, nástroje pro právní rešerše, nástroje pro výzkum, analýza dat, komunikace s vašimi dokumenty apod.

Jak kurz probíhá

 • Kurz probíhá online v reálném čase, nejedná se o žádné předtočené video.
 • Kurz je interaktivní, takže se uvidíme, uslyšíme a můžeme spolu komunikovat.
 • Kurzy probíhají v malých skupinách do patnácti účastníků, takže poskytují dostatečný a bezpečný prostor pro vaše individuální dotazy.
 • Používám platformu Microsoft Teams, která umožňuje jednoduché připojení i v internetovém prohlížeči. Vše co potřebujete je tedy počítač s připojením k internetu, volitelně kamera a mikrofon, abyste se mnou mohli komunikovat a pokládat dotazy.
 • Po skončení kurzu dostanete záznam pro osobní využití.

Bonusy, které získáte

 • Praktický manuál „Jak využít ChatGPT pro zrychlení každodenní práce“ se spoustou konkrétních příkladů z praxe, plus E-Book 42 promptů Advanced Data Analysis
 • Přístup k pokročilým materiálům a příručkám pro hlubší pochopení a využívání ChatGPT.
 • Etické desatero práce s umělou inteligencí a další podklady a návody
 • Rozsáhlou knihovnu promptů
 • Odkazy na další zajímavé nástroje
 • Video záznam kurzu
 • Prezentaci z kurzu v pdf

Co všechno se naučíte

Pokročilejší promptování

Naučíte se formulovat ty nejlepší prompty pro dosažení nejlepších výsledků! Proměníte slova ve výsledky!

Optimalizace výstupů z AI

Osvojíte si techniky pro získávání přesnějších a užitečnějších odpovědí od AI nástrojů.

Automatizace úkolů

Získáte schopnosti pro automatizaci rutinních úkolů pomocí AI nástrojů, což vám ušetří čas a zlepší produktivitu.

Práce s texty

Jak používat AI k analýze textů a extrakci klíčových informací.

Sociální sítě

Generovat kvalitní obsah pro blogy nebo sociální média.

Práce s dokumenty

Naučíte se, jak vytvořit prezentaci za několik sekund. Chatovat s vašimi pdf dokumenty. Udělat lusknutím prstů analýzu dat třeba z Excelu.

Personalizace AI

Jak si nastavit výstupy z AI, aby byly vám na míru.

Jak si vytvořit svého avatara

Jednoduché návody, jak vytvořit avatary nebo jiná videa.

Chatbot na míru

Vytvoříte si svého GPTs chatbota přesně pro Vás!

Termíny kurzu

11.06.2024 09:00

Online

4900 Kč
2900 Kč *
Objednat
* Uvedené ceny jsou bez DPH.
Kurz můžete zaplatit kartou nebo rychlým online převodem.
Po uhrazení obdržíte e-mail s odkazem na připojení k online kurzu.